Tout tan tèt pa koupé,

li pa jan dézèzpéré pòté chapo !